Belastingtelefoon bellen: wel of niet doen in ‘t dagelijkse leven?

Voor de meeste mensen is het niet fijn om belastingen te betalen. Het is eenmaal een taak die niet gerechtvaardigd wordt, als iemand er goed over nadenkt. Want afpersing is niet oké. En dat is wat belastinginners doen. Hoe ze eruit zien, of wat ze ermee doen praat het niet goed, ook al lijkt ‘t wel zo. En dat ‘t ‘normaal’ is en dat ‘iedereen het doet’, maakt het niet oké.

Want die beredenering slaat nergens op. Die beredenering eindigt nergens. Het is niet fundamenteel. Want als ‘t een fundamentele reden zou zijn, zou het ook een reden kunnen zijn voor andere slechte dingen.

Iedereen weet dat inkomstenbelastingen rechtstreeks naar de overheids collectie agentschappen gaan.

Maar hoe werkt belastingontwijking?

Er zijn verschillende factoren die effect hebben op hoe jouw persoonlijke inkomen verdeeld wordt, zowel hoeveel jij zelf overhoudt als hoeveel de overheid van je afneemt. Bijvoorbeeld belastingtelefoon bellen: doe het nu.

De Nederlandse overheid heeft een hele smak geld nodig om te kunnen doen wat ze willen. Zowel in ‘t binnenland als in ‘t buitenland. En Nederlanders worden zich steeds meer bewust van hoe de belastinggelden worden verdeeld. Maar toch zijn er een heleboel vragen. Daarom raad ik aan dit te lezen: over de missie van belastingtelefoon.info

Geld wat binnenkomt wordt verdeeld onder bijvoorbeeld het leger, uitkeringen en verschillende agentschappen, zoals overheidsorganen. En zowel individuelen als bedrijven worden verplicht gesteld een bepaald percentage af te staan.

Maar waar komt dit vandaan?

Meer over de geschiedenis van deze afpersingspraktijken vindt je hier: Belasting in Nederland – Wikipedia.

Een stuk uit dat artikel:

De staat heft belastingen op inkomen, winst en het forfaitair rendement uit vermogen. Iedereen heeft te maken met de inkomstenbelasting, die betaald moet worden over inkomsten. Hoeveel inkomstenbelasting wordt betaald is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en persoonlijke omstandigheden. In het nieuwe belastingstelsel, dat op 1 januari 2001 in werking is getreden, is de vroegere belastingvrije som vervangen door een systeem van heffingskortingen. Zoals het begrip “heffingskorting” doet suggereren, is het een korting op de belastingheffing (te betalen bedrag). De voorheen heersende belastingvrije som daarentegen was een vermindering van de heffingsgrondslag, het bedrag waarover de belastingheffing (aanslag) wordt berekend.

Verder is hier nog een interessant artikelen over belastingparadijzen, wat eigenlijk betekend: landen waar de afpersing minder of nihil is.

http://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/belastingen/belastingparadijzen-de-tien-landen-met-de-laagste-belastingen-in-2015/diaporama-normal-567997.html